Vertrouwen opbouwen in 11 stappen.


Stap 1:Verbinding
Als je geen verbinding hebt of legt, is er geen basis om vertrouwen op te bouwen. De kans dat er vertrouwen ontstaat, wordt groter naarmate de verbinding steviger is. Zorg dus voor regelmatige ontmoetingen met voldoende diepgang. Elkaar alleen ‘like-en’ op Facebook, ‘volgen’ op Twitter of ‘linken’ op LinkedIn is dus onvoldoende…
Stap 2: Voordeel
Er is een uitdrukking over het nadeel van de twijfel. Maar je kunt dit ook ombuigen naar het voordeel van de twijfel. Als je iemand voor de eerste keer ontmoet begin je blanco en binnen 15 seconden heb je óf het nadeel óf het voordeel van de twijfel voor elkaar. Handjes schudden en vervolgens wegkijken is dus niet de manier…
Stap 3: Veronderstelling
Zoals eerder gezegd ontstaat vertrouwen in het hoofd van de ander. Dat begint met een veronderstelling dat jij in staat bent om anderen te helpen. Het is jouw taak om dat zaadje te planten. Vertel daarom nooit wat je doet, maar welke problemen jij oplost voor anderen.
Stap 4: Verwachting
Nadat de ander weet wat jij kan, is het zaak om de verwachting te scheppen dat wat je in het verleden voor anderen hebt betekend, ook van toepassing is op de toekomst van je gesprekspartner. Dit staat dus haaks op de ‘belofte’ van de financiële wereld: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst – wellicht dat het daarom zo slecht gesteld is met vertrouwen in banken…
Stap 5: Voornemen
Om het verwachtingspatroon van de ander concreet te maken zul je het voornemen moeten uitspreken wat je gaat doen. Bijvoorbeeld: ‘ik ga jou volgende week donderdag dat rapport mailen’ of ‘ik breng jou morgen in contact met Jan Jansen’. Het is heel belangrijk dat je dit voornemen uitspreekt. Ook al is het voor jou vanzelfsprekend.
Stap 6: Vertonen
Nadat je je voornemen hebt uitgesproken moet je het natuurlijk wel nakomen. Als je ander gedrag vertoont dan je hebt beloofd, breek je het vertrouwen sneller af dan je ooit kunt opbouwen. Het is dus cruciaal dat je voor jezelf een goed systeem ontwikkelt om afspraken na te komen.
Stap 7: Voortreffelijk
Dé manier om veel vertrouwen op te bouwen is meer te leveren of beter te presteren dan je belooft. Door voortreffelijk te zijn, versterk je de snelheid van het opbouwen van vertrouwen aanzienlijk. Zo zou je in de voorbeelden van stap 5 bijvoorbeeld een week later kunnen bellen om te vragen of er onduidelijkheden zijn over het gestuurde rapport of om te checken of het contact met Jan Jansen tot stand is gekomen
Stap 8: Verankering
Nadat je je belofte hebt uitgevoerd, is het jouw taak om het in het hoofd van de ander te verankeren. Dat is noodzakelijk omdat het vertrouwen in jou nog meer zal groeien, als je de combinatie: verwachting – voornemen – vertonen bekrachtigt.
Stap 9: Voorbeeldfunctie
Een heel mooi bijkomend effect van deze benadering is dat, als je dit consequent doet, je zult merken dat mensen in jouw omgeving deze werkwijze overnemen. En dat is goed voor jouw netwerk en voor jezelf.
Stap 10: Vergroten
Hoe meer vertrouwen, hoe groter de kans op samenwerking. Benut daarom elke kans om het vertrouwen in jou te vergroten. Wees dus alert op signalen van anderen. Hoe goed ben jij in het luisteren?
Stap 11: Vervolg
Samengevat bouw je vertrouwen op door: zeg wat je gaat doen, doe voortreffelijk wat je gezegd hebt en zeg wat je gedaan hebt! Doe dit consequent en over een langere termijn en er ontstaat loyaliteit van de ander naar jou, wat uiteindelijk zal leiden tot een rol als ambassadeur naar jou. Wil je op langere termijn meer inkomen? Leef dan naar deze stelling: Liever tien ambassadeurs dan één klant…!Tags: , ,

Leave a Reply

Spam Protection by WP-SpamFree